- Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę. - Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla rodziców

Grupa wsparcia dla rodziców

Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 20 września 2014.

Działamy już od 2010 roku. Spotykamy się zazwyczaj w 3 sobotę miesiąca. Na naszych spotkaniach można porozmawiać z innymi rodzicami, podzielić się wiedzą o nowych miejscach terapeutycznych, podzielić się radością z sukcesów swoich dzieci oraz zasięgnąć informacji z jakich form pomocy warto skorzystać. Można będzie też spotkać się i porozmawiać ze specjalistami, którzy będą u nas gościć. Na nasze spotkania może przyjść każdy rodzic, bez względu na wiek dziecka. 

Spotkania odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10-12, w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” ul. Raszyńska 8/10.

Spotkania prowadzi Beata Chrzanowska-Pietraszuk 
(psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny)


Kalendarz spotkań grupy wsparcia w roku szkolnym 2014/2015:

20 września 2014 „Wakacyjne wspomnienia i nowe wyzwania” - co nowego w prawie oświatowym, nowe miejsca w których można uzyskać pomoc.
 
18 października 2014 „Jak być rodzicem i przetrwać-niezbędnik samopomocy dla rodzica” 

15 listopada 2014 - spotkanie z psychiatrą dziecięcym

13 grudnia 2014 (druga sobota miesiąca- ze względu na Święta) - „Prawa przysługujące osobom niepełnosprawnym, jak z nich korzystać ” prowadzi prawnik na co dzień pomagający osobom niepełnosprawnym

10 stycznia 2015 (druga sobota miesiąca- ze względu na rozpoczynające się ferie) „Jak być rodzicem i przetrwać-niezbędnik samopomocy dla rodzica” 

21 lutego2015 „Jak być rodzicem i przetrwać-niezbędnik samopomocy dla rodzica” 

21 marca 2015 „Jak być rodzicem i przetrwać-niezbędnik samopomocy dla rodzica” 

18 kwietnia 2015 „Jak być rodzicem i przetrwać-niezbędnik samopomocy dla rodzica” 

16 maja 2015 „Jak być rodzicem i przetrwać-niezbędnik samopomocy dla rodzica” 

20 czerwca 2015 „Niech żyją wakacje!” podsumowanie rocznej pracy grupy.

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Marcin Bonaszewski | Data: 2014-07-30 11:01
Ilość wyświetleń 1134

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę.

Zapraszamy wszystkie osoby (rodzice, uczniowie i specjaliści) zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do zapoznania się z kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych.

 

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie - jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Informacje zawarte w informatorze zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek specjalnych – wg ujednoliconego wzorca. Każda z ofert zawiera dane teleadresowe jednostki oświatowej, informacje o jej strukturze organizacyjnej oraz o niepełnosprawności ucznia, także opis stosowanych metod nauczania i rewalidacji i istotne informacje dotyczące infrastruktury - np. stopnia adaptacji budynku pod kątem niepełnosprawności ruchowej ucznia.

We wstępnych rozdziałach informatora podajemy Państwu ogólne informacje dotyczące kształcenia ogólnego ucznia niepełnosprawnego i ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, zasady rekrutacji do szkół specjalnych, sieciowy wykaz przedszkoli i szkół specjalnych, wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykaz specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz podaną w formie tabel i wykresów analizę arkuszy organizacji – według stanu na 31 marca 2013 r.

Zachęcam do korzystania z informatora wszystkie osoby zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Polecam go szczególnej uwadze rodziców i samych uczniów.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora

Biura Edukacji

 

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Marcin Bonaszewski | Data: 2014-06-17 01:29
Ilość wyświetleń 972

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu