- Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę. - Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla rodziców
Drzwi otwarte w Przedszkolu Specjalnym nr 208

Drzwi otwarte w Przedszkolu Specjalnym nr 208

Zapraszamy nowe dzieci i ich rodziców na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się dnia 12 marca br. ( czwartek) o godzinie 15.00 w Przedszkolu Specjalnym nr 208 przy ul. Dzielnej 1A.

Podczas spotkania Pani Dyrektor przedstawi ofertę naszej placówki i zaprezentuje przedszkole, a nauczyciele zapewnią dzieciom opiekę i zabawę.

Bezpośrednio po spotkaniu będzie można zapisać dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny.

Przewidywany czas spotkania - 2 godziny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Administrator PS 208 | Data: 2015-02-22 00:16
Ilość wyświetleń 33

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę.

Zapraszamy wszystkie osoby (rodzice, uczniowie i specjaliści) zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do zapoznania się z kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych.

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie - jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Informacje zawarte w informatorze zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek specjalnych – wg ujednoliconego wzorca. Każda z ofert zawiera dane teleadresowe jednostki oświatowej, informacje o jej strukturze organizacyjnej oraz o niepełnosprawności ucznia, także opis stosowanych metod nauczania i rewalidacji i istotne informacje dotyczące infrastruktury - np. stopnia adaptacji budynku pod kątem niepełnosprawności ruchowej ucznia.

We wstępnych rozdziałach informatora podajemy Państwu ogólne informacje dotyczące kształcenia ogólnego ucznia niepełnosprawnego i ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, zasady rekrutacji do szkół specjalnych, sieciowy wykaz przedszkoli i szkół specjalnych, wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykaz specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz podaną w formie tabel i wykresów analizę arkuszy organizacji – według stanu na 31 marca 2013 r.

Zachęcam do korzystania z informatora wszystkie osoby zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Polecam go szczególnej uwadze rodziców i samych uczniów.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora

Biura Edukacji

 

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Marcin Bonaszewski | Data: 2014-06-17 01:29
Ilość wyświetleń 1397

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu