Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_nl2br/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082350 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_nl2br/serendipity_event_nl2br.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082339 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_nl2br/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082332 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/lang/UTF-8/serendipity_lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7081228 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_emoticate/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082040 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_spamblock/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7083067 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_emoticate/serendipity_event_emoticate.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082024 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_spamblock/serendipity_event_spamblock.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7083048 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_emoticate/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082017 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/include/lang.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7080980 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_spamblock/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7083027 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_xmlrpc/serendipity_event_xmlrpc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7081976 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_xmlrpc/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7081943 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_lightbox/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082923 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_s9ymarkup/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7081871 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_lightbox/serendipity_event_lightbox.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082886 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_s9ymarkup/serendipity_event_s9ymarkup.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7081850 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_s9ymarkup/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7081848 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_lightbox/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082841 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_browsercompatibility/serendipity_event_browsercompatibility.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082763 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_browsercompatibility/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082755 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_browsercompatibility/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082738 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_mycalendar/serendipity_event_mycalendar.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082617 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_mycalendar/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082615 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_freetag/UTF-8/lang_pl.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082450 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_freetag/serendipity_event_freetag.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082426 seconds in Unknown on line 0 Warning: Unknown: GC cache entry '/var/html/hi.pl/tolubie/plugins/serendipity_event_freetag/lang_en.inc.php' (dev=64514 ino=0) was on gc-list for 7082425 seconds in Unknown on line 0 Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent in /var/html/pomocdziecku.um.warszawa.pl/include/funkcje.php on line 78 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent in /var/html/pomocdziecku.um.warszawa.pl/include/funkcje.php on line 78 - Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę. - Serwis Pomoc Dziecku

- Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę. - Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla rodziców

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę.

Zapraszamy wszystkie osoby (rodzice, uczniowie i specjaliści) zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do zapoznania się z kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych.

 

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie - jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Informacje zawarte w informatorze zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek specjalnych – wg ujednoliconego wzorca. Każda z ofert zawiera dane teleadresowe jednostki oświatowej, informacje o jej strukturze organizacyjnej oraz o niepełnosprawności ucznia, także opis stosowanych metod nauczania i rewalidacji i istotne informacje dotyczące infrastruktury - np. stopnia adaptacji budynku pod kątem niepełnosprawności ruchowej ucznia.

We wstępnych rozdziałach informatora podajemy Państwu ogólne informacje dotyczące kształcenia ogólnego ucznia niepełnosprawnego i ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, zasady rekrutacji do szkół specjalnych, sieciowy wykaz przedszkoli i szkół specjalnych, wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykaz specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz podaną w formie tabel i wykresów analizę arkuszy organizacji – według stanu na 31 marca 2013 r.

Zachęcam do korzystania z informatora wszystkie osoby zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Polecam go szczególnej uwadze rodziców i samych uczniów.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora

Biura Edukacji

 

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Marcin Bonaszewski | Data: 2014-06-17 01:29
Ilość wyświetleń 1133

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu