Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
Żytnia 40; Wola
01-198 Warszawa
Tel: 226320108
Email:
sekretariat.sp166@gmail.com
WWW: www.sp166.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Nasza szkoła jest publiczną placówką działającą na terenie dzielnicy Wola, położoną między ulicami: Karolkową, Żytnią i Młynarską. Jesteśmy szkołą z 65 - letnią tradycją.

Budynek usytuowany jest na dużej działce i otoczony wyremontowanymi boiskami o bardzo wysokim standardzie. W szkole, do dyspozycji uczniów, są dwie sale gimnastyczne, sala rekreacyjna, pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, pracownia informatyczna, biblioteka, gabinet logopedyczny i pedagoga szkolnego. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna. Świetlica szkolna posiada oddzielne sale dla każdej grupy. Dysponujemy stołówką i cateringiem. Jest także sklepik szkolny.

Oferta placówki obejmuje  kształcenie na wszystkich poziomach edukacji szkoły podstawowej (klasy I-VI) oraz w odziałach przedszkolnych - tzw. "zerówkach".

Czym się wyróżniamy:

- korczakowska  postawa wobec każdego dziecka,                                                                                                  
- wyjątkowa, rodzinna atmosfera,
- placówka w cichym i spokojnym miejscu, z  dobrym dojazdem,
- stała opieka pedagogiczna,
- realizacja projektów edukacyjnych,
- różnorodność zajęć pozalekcyjnych,
- certyfikat programu dla szkół wspierających uczniów uzdolnionych - "Wars i Sawa",

- certyfikat- ,, Szkoła odkrywców talentów”,

- cyfrowa szkoła,

Oprócz zajęć lekcyjnych w  szkole są prowadzone:                         

 zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i umiejętności uczniów:

·          liczne koła przedmiotowe:

1.        koło dziennikarskie,

2.        koło języka angielskiego,

3.        koło języka hiszpańskiego,

4.     koło matematyczne

5.        chór szkolny       

·         nauka języka hebrajskiego,

-     zajęcia szachowe,

·          zajęcia  modelarskie wspierane przez Warszawskie ,,Porty Lotnicze”,

·          zajęcia czytelnicze,

·          zajęcia sportowe: taekwondo, treningi piłki nożnej, piłki ręcznej i tenisa stołowego dla uczniów klas IV-VI oraz zajęcia sportowe dla klas I-III ,,Od zabawy do sportu”.

·          prowadzimy drużynę harcerską,

oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym:

·          terapia logopedyczna,

·          terapia pedagogiczna,

·          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ( matematyka, język polski, komputerowe),

Kadra:

Nasi nauczyciele są doskonale wykształceni. Poza studiami magisterskimi dotyczącymi przedmiotu, mają także ukończone różne kursy oraz studia podyplomowe ukierunkowane na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych.

Na terenie szkoły pracują również specjaliści:

           pedagog, psycholog, logopeda.

Godziny pracy: 7.00 - 17.30


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny